Zampouris

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

 

Οι Όροι που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (www.zampouris.gr), εφεξής χάριν συντομίας οι «όροι χρήσης» καθορίζονται από το παρόν έγγραφο καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που μνημονεύεται στους παρόντες όρους ευθέως ή δια παραπομπής κατωτέρω. Ο επισκέπτης / χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

 

Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, συμβουλευθείτε τους όρους χρήσης που περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, καθώς και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, διότι χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα και δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά το περιεχόμενο των όρων χρήσης και της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων για ενδεχόμενες αλλαγές και αναθεώρησή τους. Η εξακολούθηση της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών όπως έχουν εκάστοτε τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και το διακριτικό τίτλο «ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Α.Ε.» (εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία»)

 

Δραστηριότητα της Εταιρείας: Κατασκευή και εμπορία μουσαμάδων παντός τύπου και εκτύπωση διαφημιστικών μουσαμάδων πανό και διάφορες ψηφιακές γιγαντοεκτυπώσεις σε υλικά παντός είδους και τύπου – Χονδρικό και λιανικό εμπόριο σημαιών και λαβάρων – Υπηρεσίες μεταξοτυπίας– Ψηφιακές εκτυπώσεις – Διαφήμιση κλπ.

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 0, ΕΧΕΔΩΡΟΥ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, T.K. 57009

 

E-mail: [email protected]

τηλ. επικοινωνίας: C 2310753551

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 038404605000

Α.Φ.Μ.: 099774621

ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει ή και να καταργεί ακόμη όρους χρήσης, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη / χρήστη. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μετά τη θέση σε ισχύ οποιασδήποτε τροποποίησης, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους νέους όρους χρήσης. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ώστε να διαπιστώνεται τυχόν αλλαγές κατά την πρόσβασή σας και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας κάθε φορά που επιχειρείτε τέτοια πρόσβαση και χρήση.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

Εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν και των τυχόν ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, σημάτων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού και αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου τους, τρίτου. Συνεπώς, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, πώληση, εκμετάλλευση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου που περιέχεται στην ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

 

Εξαιρείται αυστηρά και μόνο η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

 

Ο επισκέπτης / χρήστης δεν θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλον τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλαπτικό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή του απορρήτου τρίτων, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή κάθε άλλη δυσμενή διάκριση, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχομένου που απαγορεύεται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τυχόν συμβατικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή, τη διακοπή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, δεν θα επιχειρεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στο διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα και δεν θα προβαίνει ούτε σε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των άλλων χρηστών. Απαγορεύεται εν γένει κάθε ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας, καθώς και τη δυνατότητα άλλων χρηστών να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό της.

 

Ο επισκέπτης / χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτή, αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί από κακή ή αθέμιτη χρήση της. Επιπλέον Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής με τους παραπάνω όρους χρήσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού της πρόσβασής στην ιστοσελίδα και αφαίρεσης σχετικών τυχόν δημοσιεύσεων, σχολίων και εν γένει περιεχομένου που έχει αναρτήσει σε αυτήν ο επισκέπτης / χρήστης της. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Δήλωση περιορισμού ευθύνης

 

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει το περιεχόμενο της και πρόσβαση σε αυτό στον επισκέπτη / χρήστη σε κατάσταση “ως εστί και ευρίσκεται” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, των στοιχείων και πληροφοριών οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή σκοπό.

 

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

 

Τα στοιχεία, οι πληροφορίες και γενικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής  έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, δεν προτρέπουν σε οποιαδήποτε περίπτωση σε επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

 

Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και το εν γένει περιεχόμενο που περιέχεται και παρέχεται στην ιστοσελίδα έχει ελεγχθεί και συγκεντρωθεί με προσοχή. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια της Εταιρείας προκειμένου το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα να είναι έγκυρες, αληθείς και ακριβείς, λόγω της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, η δικαιούχος δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Εναπόκειται αποκλειστικά στον χρήστη / επισκέπτη η ευθύνη της διασταύρωσης και αξιολόγησης των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας στοιχείων και πληροφοριών. Η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια για την αποφυγή λαθών, δεν αναγνωρίζει ούτε και φέρει όμως ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ανακριβούς ή αναληθούς πληροφορίας περιλαμβανόμενης στην ιστοσελίδα.

 

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για νομικές απαιτήσεις ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) που έχουν υποστεί οι επισκέπτες /χρήστες της ιστοσελίδας ή τρίτοι από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ή/και την αδυναμία παροχής περιεχομένου ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής ή διαφημίζονται σε αυτή.

 

Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν, όταν επιχειρείται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και κατά την διάρκεια της περιήγησης σε αυτή καθώς η χρήση και λειτουργία του διαδικτύου είναι συνυφασμένη με κινδύνους έναντι των οποίων ο χρήστης / επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει μέριμνα με ίδια μέσα για να εξασφαλίζει την προστασία του. Η ιστοσελίδα δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία ή περιεχόμενό της θα είναι ελεύθερο από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη / επισκέπτη να απομονώσει λογισμικό και αρχείο πληροφοριών (files), να εφαρμόσει «αντιβιοτικό» λογισμικό και με δικό του τρόπο να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς και τα αρχεία πληροφοριών (files), αν μολυνθούν δεν θα καταστρέψουν τις πληροφορίες ή το σύστημά του. Επίσης η παρούσα ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη / χρήστη παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη / χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ούτε αποτελούν προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

 

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

 

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλε-τε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ιστοσελίδα αυτή σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο και δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους και η χρήση της ιστοσελίδας αυτής διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα, αυτών της Θεσσαλονίκης.

 

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη όλων του περιεχομένου και των σελίδων και πληροφοριών της ιστοσελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Χρησιμοποιώντας το Dark Theme,

εξοικονομείς 15% ενέργεια